Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas

PLAČIAU

Grūdų džiovyklų elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas, remontas

PLAČIAU

Grūdų džiovyklų degiklių remontas, aptarnavimas

PLAČIAU

“ANTTI” džiovyklų garantinis ir pogarantinis aptarnavimas

Grūdų elevatorių, sandėlių elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas, remontas

PLAČIAU

Grūdų talpyklų temperatūros kontrolės sistemų diegimas

PLAČIAU

Daržovių sandėlių automatikos, mikroklimato palaikymo sistemų remontas, priežiūra

Pašarų ruošimo cechų elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas

Skysto mėšlo (srutų) talpyklų elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas