Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų diegimas

Geriamojo ir techninio vandens gręžinių, bokštų, elektros instaliavimas, automatizavimas

Trečio kėlimo vandens siurblinių elektros instaliavimas, automatizavimas, SCADA sistemų diegimas

Kompiuterizuotų vandens nutekėjimo aptikimo sistemų diegimas

Slėgio kontrolės vandentiekio tinkluose sistemų diegimas

Daugiabučių namų šalto ir karšto vandens skaitiklių nuotolinių duomenų surinkimo sistemų diegimas

Nuotekų valymo, įrenginių elektros instaliavimas, automatizavimas, SCADA sistemų diegimas

Nuotekų perpumpavimo siurblinių elektros instaliavimas, automatizavimas, SCADA sistemų diegimas

Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas

Projektavimas