Elevatoriai, tai statinių kompleksai, skirti ilgalaikiam grūdų saugojimui ir apdirbimui. Į kompleksą įeina priėmimo įrenginiai, darbinis bokštas ir silosai grūdų saugojimui. Dažniausiai jie yra statomi iš gelžbetonio. Bokštas, – aukščiausias komplekso statinys. Jame yra sukoncentruoti pagrindiniai transportiniai ir technologiniai prietaisai. Elevatoriai, – gerai mechanizuoti pastatai su įrengtomis automatizacijos sistemomis. Dėl savo funkcinės paskirties, saugojimo objektai turi pakankamai daug savybių, dėl kurių gali kilti avarinė situacija: sudėtingi saitai tarp funkcinių statinių, aparatūros ir t.t., nuolat besikaupiančios dulkės gamybinėse patalpose, smulkūs dispersijos produktai komunikacijose, magistralėse, ir pan.

PAGRINDINĖ GRĖSMĖ – DULKĖS

Pagrindinę grėsmę kelia dulkės, kurios atsiranda dėl grūdų trinties jų kilnojimo metu. Net ir esant nedidelei koncentracijai, dulkių sprogstamoji galia prilygsta dinamitui. Dulkių sprogimas uždaroje erdvėje sukuria spaudimą, 12 kartų viršijantį tą, kurį gali atlaikyti gelžbetonis. Plonas sluoksnis dulkių ant visų paviršių, gali tapti ugnies išplitimo visose patalpose priežastimi. Tai pat, dėl elevatoriuje esančių dulkių, susidaro nepalankios sanitarijos ir higienos sąlygos. Dulkės kenkia įrenginiams, nes susimaišiusios su alyva, tampa tirštais tepalais, kurie ženkliai sutrumpina mechaninių įrenginių tarnavimo laiką. Dirbtinė ventiliacija elevatoriuose nepadeda pašalinti šios problemos, todėl naudojamas įvairių priemonių kompleksas, kuris vadinasi aspiracija, o aspiraciniai įrenginiai, skirti dulkių šalinimui iš patalpų, sudaro svarbią elevatoriaus įrangos dalį.

KODĖL REIKALINGAS PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS DIEGIMAS?

Grūdų saugyklos, elevatoriai ir silosai, – tai padidintos gaisro rizikos objektai. Atsižvelgus į tai, priešgaisrinės sistemos diegimas šiuose objektuose privalo būti atliktas kokybiškai. Teritorijoje būtinai turi būti gesintuvai, o blokuose ir angaruose privaloma įrengti dūmų signalizatorius. Elektros instaliaciją ir rozetes reikia nuolat tikrinti, statiniai privalo turėti apsauginius trosus, o elevatorių darbuotojai turi laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.

Be to, degūs yra ir patys grūdai. Elevatoriuje saugomuose grūduose vyksta grūdo masės ir juose besiveisiančių mikroorganizmų gyvybinės veiklos procesai, kurie gali aktyvuotis, nesilaikant tam tikrų sąlygų. Šie procesai susiję su temperatūros padidėjimu, dėl kurio gali kilti savaiminis užsidegimas. Kad taip nenutiktų, reikia stebėti saugomų grūdų temperatūrą. Šiuo metu optimalus būdas to išvengti, – įrengti jautrią kritinės grūdų temperatūros nustatymo sistemą. Ši sistema leidžia aptikti židinius, kuriuose grūdų temperatūra yra pasiekusi kritinį tašką, ir taip išvengti savaiminio užsidegimo.

KAIP ATSIRANDA SAVAIMINIO UŽSIDEGIMO ŽIDINIAI?

Savaiminio užsidegimo židiniai atsiranda dėl nustatytų taisyklių ir technologinių procesų pažeidimo: nustatyto saugojimo laiko viršijimas, padidėjusi drėgmė, nekokybiškai atliktas silosų ir bunkerių valymas, skirtingų rūšių produktų saugojimas vienu metu ir t. t. Ilgą laiką saugant tokius produktus kyla savaiminis užsidegimas, kurio metu į laisvas silosų erdves patenka degūs produktai: vandenilis, metanas, didelės koncentracijos anglies monoksidas. Tuo metu užtenka vien žiežirbos, kad įvyktų sprogimas ir kiltų gaisras. Statistiniai duomenys rodo, kad dažniausios gaisrų priežastys būna neužgesintos nuorūkos ir degtukai, atvira liepsna, nusidėvėjusių detalių įkaitimas, elektros sistemų gedimai, įvairių procesų metu atsirandančios žiežirbos, organinių medžiagų oksidacijos procesai.

PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS DIEGIMO REIKALAVIMAI

Priešgaisrinės sistemos diegimas ir projektavimas reikalauja, kad būtų numatytos tam tikros galimybės: liepsnos aptikimas techninėmis priemonėmis ir signalizacijos sistema elevatoriuose ir kitose techninėse patalpose, pranešimų apie gaisrą sistema ir evakuacijos kontrolė, gesinimo sistemų valdymas, technologinių įrenginių valdymas. Reikia turėti omenyje, kad dėl elevatorių savybių priešgaisrinės sistemos diegimas negali būti universalus. Priešgaisrinės sistemos projektas turi būti sukurtas kvalifikuotų specialistų, turinčių patirtį ir gerai išmanančių šios srities specifiką.