Įmonių naudojami elektrotechnikos įrenginiai ir jų veikimas yra reglamentuojami pagal Lietuvoje galiojančius standartus, norminius teisės aktus. Elektros gaminiai ir konstrukcijos turi atitikti saugos reikalavimus, būti apsaugoti nuo neigiamų gamtos veiksnių ar kitų elektros radijo prietaisų poveikio, žalingos jų įtakos. Bendrovių vadovai turi žinoti ir užtikrinti tinkamą elektros instaliaciją, jos apsaugai naudojant visus būtinus apsaugos būdus. Taip pat privaloma pasirūpinti darbuotojų saugumu, garantuoti tinkamas jų darbo sąlygas, reikalingas priemones.

ELEKTROS SROVĖS GRĖSMĖS IR APSAUGOS

Didelių įrenginių, jų sistemų veikimui, reikalinga labai stipri elektros srovė, kuri sutrikdyta, gali nepataisomai sugadinti elektros sistemas, įrenginius, būti mirtina gyvūnams ar žmonėms. Įžeminimas reikalingas įrenginių ir konstrukcijų tinkamo nuolatinio darbo palaikymui, apsaugai nuo žaibo išlydžio pavojaus. Audrų metu pastatuose kaupiasi statinis krūvis, kuris įžeminimo pagalba, trenkus žaibui, yra nukreipiamas į žemę, todėl nenukenčia nei žmonės, nei statiniai. Per didelė įtampa nukreipiama į žemę, išvengiant elektros įtampos įrenginiuose. Elektrotechnikos įrangos įžeminimas reikalingas siekiant apsaugoti įrenginius nuo menkų ar didelių sistemos gedimų, ir žmones nuo galimo sveikatos sutrikdymo pavojaus. Įžeminimas sąlygoja, jog statinis krūvis audrų metu nesikauptų ant objektų paviršių, ir įvykus žaibo išlydžiui, nutekėtų ne laidais, o specialiais įžeminimo laidais būtų nukreiptas į žemę. Įrengiant elektros įrangos įžeminimą, būtina užtikrinti tinkamą nuolatinės ar kintamos elektros įtampos perdavimą gamybos, paskirstymo ar vartotojų poreikiams patenkinti.

ŽAIBŲ KELIAMI PAVOJAI TECHNIKAI

Žaibui trenkus net už kelių kilometrų, nebūtinai tiesiogiai į pačią techniką, laiduose gali susidaryti per didelis statinis krūvis, kuris neigiamai paveiks visą technikos sistemą: sukels perkaitimą ar įtakos gaisro pavojų. Elektromagnetinė indukcija gali turėti itin rimtų pasekmių tolesniam technikos eksploatavimui. Patyrus per didelę įtampą, įrenginiai ir jų sistemos gali nustoti veikti visam ar bent kažkuriam laikui. Tai stabdo įmonės veiklą, išderina iki tol tinkamai veikusią sistemą. Žinoma, pasiseka, jei techniką dar galima suremontuoti, tačiau kartais konstrukcijos paveikiamos negrįžtamai.

Norint apsisaugoti nuo galimo pavojaus ir nuostolių, įmonės turėtų pasirūpinti turimos elektrotechnikos įrangos įžeminimo darbais. Įžeminimo įrengimui reikalingos specialios, sertifikuotos medžiagos, matavimo prietaisai, įrankiai, žinios, todėl patiems geriausia nerizikuoti, ypač kalbant apie didelės vertės inventorių, pastatus. Specialistas, pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles, parinks reikiamą varžą, skerspjūvį, įžeminimo strypų gylį ir matmenis, tarpus tarp jų. Nors daugelis yra įsitikinę, jog įžeminimo įrengimo darbai labai brangūs, tačiau palyginus su galimais nuostoliais ir gresiančiu pavojumi, tai kainuoja visai nedaug. Be to, netenka kuriam laikui stabdyti ar visiškai nutraukti savo įmonės veiklos, numatytų įgyvendinti planų, pasirašytų sutarčių.

ELEKTROS ĮRANGOS ĮŽEMINIMAS

Įmonėms, turinčioms daug elektrotechnikos įrenginių, itin aktualu atlikti elektros įrangos įžeminimą, kuris gali apsaugoti jų turimą techniką ir darbuotojus, tačiau tai ne ką mažiau svarbu ir nedidelėms bendrovėms, žmonėms, norintiems apsaugoti savo turtą ir šeimos sveikatą. Elektrotechnikos įrangos įžeminimas užtikrina, jog žaibo sukelta įtampa, tekėdama laidininkais, nepakenktų pastatams ir sėkmingai pasiektų žemę. Įžeminimą patariama atlikti viename taške tam, kad vėliau skirtingi taškai nekontaktuotų tarpusavyje. Dabar žaibolaidis rekomenduojamas ir daugiabučiuose, kurių įrengimu rūpinasi savivaldybės, kadangi žmonės naudoja vis daugiau prietaisų, kuriems reikalinga stipri elektros srovė. Taip gyventojai yra apsaugomi nuo galimų elektros trukdžių, nemalonumų, kuriuos sukelia jos nebuvimas. Reikia nepamiršti, jog įžeminimo įrenginių elementai turi būti patikrinami, kol dar neprijungtos visos elektros konstrukcijos, įrenginiai, statiniai. Nustatoma varža, apžiūrima, ar nėra kokių nors įtrūkimų, defektų, nutrūkusių jungčių. Vėliau, kas kelerius metus, reikia reguliariai nustatyti įžeminimo sistemos būklę, įvertinant ir korozijos poveikį.