Automatizavimo Sprendimai

Pradinis Technologinių linijų automatizavimas

Technologinių linijų automatizavimas

Gamybos automatizavimas tai procesas, kurio metu valdymo ir kontrolės funkcijos, kurias anksčiau atlikdavo žmogus, yra perduodamos prietaisams ir automatiniams įrenginiams. Automatizavimo įdiegimas gamyboje leidžia ženkliai padidinti darbo našumą ir gaminamos produkcijos kokybę, sumažinti skaičių darbuotojų, dirbančių įvairiose srityse. Prieš automatizavimo priemonių įdiegimą, fizinis darbas dalinai buvo keičiamas mechanizuojant pagrindines ir pagalbines gamybinio proceso operacijas. Ilgą laiką protinis darbas buvo nemechanizuotas, tačiau dabar fizinio ir intelektinio pobūdžio operacijos, kurioms galima suteikti struktūrą, tampa mechanizuojamos ir automatizuojamos.

Šiuolaikinis technologinių linijų automatizavimas ir jo suteikiamos galimybės

Technologinė linija – pagrindinės ir pagalbinės įrangos kompleksas, kuris automatiškai atlieka produkto gamybą, besilaikant tam tikro technologinio nuoseklumo ir nustatyto ritmo. Aptarnaujantis personalas atlieka įrangos valdymo ir įrangos veikimo kontrolės funkcijas, jų remontą ir derinimą. Pusiau automatinės sistemos negali veikti be tiesioginio žmogaus dalyvavimo procese (pavyzdžiui jis yra atsakingas už paleidimą ir stabdymą tam tikrų agregatų, produkto tvirtinimą ar perkėlimą). Šiuolaikinis technologinių linijų automatizavimas leido pasiekti tokį lygį, kai didžioji dalis pagalbinių procesų yra mechanizuota ir automatizuota, pavyzdžiui atliekų šalinimas, gaminio kokybės kontrolė, apskaita ir pan. Dauguma automatizuotų technologinių linijų leidžia reguliuoti technologinių procesų parametrus, automatiškai vykdyti įrangos derinimo darbus. Automatinių linijų diegimas ir perėjimas nuo atskiros automatizuotos įrangos prie automatinių mašinų sistemų ir automatizuotų kompleksų, dažnai apjungiančių skirtingus gamybinius procesus, tai vienas svarbiausių gamybos automatizavimo etapų.

Automatizuotos linijos plačiai naudojamos maisto, elektros technikos, chemijos pramonėse, labiausiai paplitusios automobilių gamyboje. Plačių automatizuotų linijų eksploatavimo galimybių galima pasiekti atliekant tipinę gamyba viename parametrų diapazone. Keičiant gamybos objektą, tokiose linijose keičiami tik atskirų agregatų nustatymai ir darbo režimai. Pagrindinė technologinė įranga dažniausiai gali būti naudojama, gaminant kitą tipinį produktą. Specializuotos automatizuotos linijos naudojamos dažniausiai masinėje gamyboje. Serijinėje gamyboje naudojamos automatizuotos linijos turi būti universalios ir turėti greito perderinimo galimybę. Automatizuotų linijų efektyvumas pasireiškia galimybe sumažinti darbuotojų skaičių, tačiau darbas reikalauja aukštesnę kvalifikaciją turinčių specialistų.

Automatizavimo procesas prasidėjo seniai – vos tik atsiradus gamybai, kuri egzistuoja jau pakankamai ilgą laiką. Darbo įrankių tobulinimas ir mašinų bei mechanizmų pritaikymas gamyboje sukėlė reiškinį, dabar žinomą kaip Pramonės revoliucija, vykusį 18-19 amžiais. Aukštas ekonominis efektyvumas, technologinis tikslingumas ir dažnai eksploatavimo būtinumas lėmė platų automatizacijos naudojimą gamyboje ir kitose srityse. Pagrindinės prielaidos: efektyvesnis ekonominių resursų naudojimas – energijos, žaliavų, įrangos, darbo jėgos ir piniginių investicijų.

Daugelis įmonių šiuo metu stengiasi pereiti nuo technologinių linijų, kur naudojamas fizinis darbas, prie technologinių linijų su automatine valdymo sistema. Toks perėjimas turi visą eilę privalumų. Automatinio valdymo sistemų įdiegimas leidžia ženkliai sumažinti “žmogiškojo faktoriaus” įtaką, didina patikimumą ir gaminio vertę. Avarinių pranešimų sistema leidžia sumažinti laiką, kurio reikia gedimų pašalinimui, ir atitinkamai sumažina prastovos laikotarpį. Protokolų sudarymo sistema suteikia galimybę analizuoti sistemos ir įrangos darbą, planuoti reikalingus techninio aptarnavimo darbus ir profilaktinį remontą. Technologinių linijų automatizavimas leidžia supaprastinti operatoriaus darbą, nes didžioji dalis procesų atliekama automatiškai. Mūsų įmonės specialistai yra sukaupę didelę patirtį, kuri leidžia spręsti sudėtingiausias problemas, kylančias diegiant technologinių linijų automatizavimo sistemas visose gamybos srityse.