Automatizavimo Sprendimai

Pradinis Paslaugos

PRAMONĖ

 

pramonė

 

UAB “Automatizavimo sprendimai” atlieka šiuos darbus

 

 • Technologinių linijų, gamybos proceso automatizavimas
 • Automatinių dozavimo ir pakavimo įrengimų pardavimas, gamyba
 • Nestandartinių technologinių procesų automatizavimas
 • Automatikos, elektros skydų projektavimas, gamyba
 • Technologinių įrenginių automatinės, elektrinės dalies remonto darbai
 • Senų technologinių įrengimų automatinės, elektrinės dalies modernizavimo darbai
 • Technologinių linijų, įrengimų paleidimo, derinimo darbai
 • Valdiklių (PLV), SCADA sistemų programavimo darbai
 • Elektros instaliacijos, izoliacijos varžų matavimo, energetinio ūkio priežiūros darbai
 • Apsaugos, priešgaisrinių ir vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
 • Projektavimo darbai
 • Garantinis, pogarantinis aptarnavimas

 

ŽEMĖS ŪKIS

 

žemės ūkis

 

UAB “Automatizavimo sprendimai” atlieka šiuos darbus 

 

 • Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas
 • Grūdų džiovyklų elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas, remontas
 • Grūdų elevatorių, sandėlių elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas, remontas
 • Grūdų džiovyklų degiklių remontas, aptarnavimas
 • Grūdų talpyklų temperatūros kontrolės sistemų diegimas
 • “ANTTI” džiovyklų garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
 • Geriamojo ir techninio vandens gręžinių, bokštų automatizavimas
 • Skysto mėšlo (srutų) talpyklų elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas
 • Pašarų ruošimo cechų elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas
 • Daržovių sandėlių automatikos, mikroklimato palaikymo sistemų remontas, priežiūra
 • Elektros, automatikos skydų projektavimas, komplektavimas, surinkimas, montavimas bei priežiūra
 • Apsaugos, priešgaisrinių ir vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
 • Elektrotechnikos įrangos įžeminimas ir žaibosauga
 • Izoliacijos ir varžų matavimas
 • Paleidimas ir derinimas
 • Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
 • Projektavimas

VANDENTVARKA

 

vandentvarka

 

UAB “Automatizavimo sprendimai” atlieka šiuos darbus 

 

 • Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas
 • Geriamojo ir techninio vandens gręžinių, bokštų elektros instaliavimas, automatizavimas
 • Trečio kėlimo vandens siurblinių elektros instaliavimas, automatizavimas, SCADA sistemų įdiegimas
 • Kompiuterizuotų vandens nutekėjimo aptikimo sistemų diegimas
 • Slėgio kontrolės vandentiekio tinkluose sistemų įdiegimas
 • Daugiabučių namų šalto ir karšto vandens skaitiklių nuotolinių duomenų surinkimo sistemų diegimas
 • Nuotekų valymo įrenginių elektros instaliavimas, automatizavimas, SCADA sistemų diegimas
 • Nuotekų perpumpavimo siurblinių elektros instaliavimas, automatizavimas, SCADA sistemų diegimas
 • Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
 • Projektavimas