Automatizavimo Sprendimai

Pradinis Paslaugos

Pramonė

pramonė

UAB „Automatizavimo sprendimai“ atlieka šiuos darbus:

  • Technologinių linijų, gamybos proceso automatizavimas.
  • Automatinių dozavimo ir pakavimo įrengimų pardavimas, gamyba.
  • Nestandartinių technologinių procesų automatizavimas.
  • Automatikos, elektros skydų projektavimas, gamyba.
  • Technologinių įrenginių automatinės, elektrinės dalies remonto darbai.
  • Senų technologinių įrengimų automatinės, elektrinės dalies modernizavimo darbai.
  • Technologinių linijų, įrengimų paleidimo, derinimo darbai.
  • Valdiklių (PLV), SCADA sistemų programavimo darbai.
  • Elektros instaliacijos, izoliacijos varžų matavimo, energetinio ūkio priežiūros darbai.
  • Apsaugos, priešgaisrinių ir vaizdo stebėjimo sistemų diegimas.
  • Projektavimo darbai.
  • Garantinis, pogarantinis aptarnavimas.

 


Žemės ūkis

žemės ūkis

UAB “Automatizavimo sprendimai” atlieka šiuos darbus:

  • Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
  • Grūdų džiovyklų elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas, remontas.
  • Grūdų elevatorių, sandėlių elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas, remontas.
  • Grūdų džiovyklų degiklių remontas, aptarnavimas.
  • Grūdų talpyklų temperatūros kontrolės sistemų diegimas.
  • “Antti” džiovyklų garantinis ir pogarantinis aptarnavimas.
  • Geriamojo ir techninio vandens gręžinių, bokštų automatizavimas.
  • Skysto mėšlo (srutų) talpyklų elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas.
 • Pašarų ruošimo cechų elektrinės dalies instaliavimas, automatizavimas.
 • Daržovių sandėlių automatikos, mikroklimato palaikymo sistemų remontas, priežiūra.
 • Elektros, automatikos skydų projektavimas, komplektavimas, surinkimas, montavimas bei priežiūra.
 • Apsaugos, priešgaisrinių ir vaizdo stebėjimo sistemų diegimas.
 • Elektrotechnikos įrangos įžeminimas ir žaibosauga.
 • Izoliacijos ir varžų matavimas.
 • Paleidimas ir derinimas.
 • Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas.
 • Projektavimas.

Vandentvarka

vandentvarka

UAB „Automatizavimo sprendimai“ atlieka šiuos darbus:

 • Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas.
 • Geriamojo ir techninio vandens gręžinių, bokštų elektros instaliavimas, automatizavimas.
 • Trečio kėlimo vandens siurblinių elektros instaliavimas, automatizavimas, SCADA sistemų įdiegimas.
 • Kompiuterizuotų vandens nutekėjimo aptikimo sistemų diegimas.
 • Slėgio kontrolės vandentiekio tinkluose sistemų įdiegimas.
 • Daugiabučių namų šalto ir karšto vandens skaitiklių nuotolinių duomenų surinkimo sistemų diegimas.
 • Nuotekų valymo įrenginių elektros instaliavimas, automatizavimas, SCADA sistemų diegimas.
 • Nuotekų perpumpavimo siurblinių elektros instaliavimas, automatizavimas, SCADA sistemų diegimas.
 • Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas.
 • Projektavimas.