Integruota „Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema“

Siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, nuolatinį gerinimą aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, įmonėje įdiegta integruota „Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema“, atitinkanti ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus.

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimai taikomi šioms UAB „Automatizavimo sprendimai“ teikiamoms paslaugoms:
• statinio elektros inžinerinių sistemų, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisrinė signalizacija), procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
• statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai;
• elektros įrenginių eksploatavimas, elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba;
• projekto dalių: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, projektavimas.

UAB „Automatizavimo sprendimai“ įsipareigoja nuolat tobulinti kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų rezultatyvumą ir veiksmingumą, renkant ir analizuojant išsikeltų tikslų įgyvendinimą. Gerindama vadybos ir paslaugų teikimo procesų kokybę ir norėdama garantuoti sėkmingą ir kryptingą vystymąsi, įmonė siekia:
• teikti profesionalias ir kokybiškas technologinių procesų automatizavimo, kontrolės ir valdymo sistemų kūrimo, diegimo srityse paslaugas;
• siūlyti klientams naujausius technologinius automatizavimo sprendimus;
• vykdyti klientų pasitenkinimo monitoringą teikiamų paslaugų kokybe;
• kelti darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją profesinėje srityje;
• skiepyti darbuotojams aplinkosauginį sąmoningumą, vykdyti taršos prevenciją, saugiai ir atsakingai tvarkant atliekas;
• racionaliai naudoti energetinius bei gamtinius išteklius;
• įgyvendinti nelaimingų atsitikimų bei incidentų prevencines priemones.

Automatizavimo-sprendimai_LT