1. Pramonė

  pramone
  • Technologinių linijų, gamybos proceso automatizavimas.
  • Nestandartinių technologinių procesų automatizavimas.

 2. Žemės ūkis

  žemės ūkis
  • Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
  • Grūdų elevatorių elektros instaliavimas, automatizavimas.
  • Grūdų talpyklų temperatūros kontrolės sistemų diegimas.
  • Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.

 3. Vandentvarka

  vandentvarka
  • Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas.
  • Geriamo ir techninio vandens gręžinių, bokštų elektros instaliavimas, automatizavimas.
  • Trečio kėlimo vandens siurblinių elektros instaliavimas, automatizavimas, SCADA sistemų įdiegimas.