2014 metais atlikti darbai

UAB „Jumana“ – Raseinių miesto nuotekų siurblinių SCADA sistemos įdiegimas ir
nuotekų siurblinių (5 vnt.) technologinių duomenų integravimas į šią sistemą.

UAB „Raseinių vandenys“ – Raseinių miesto vandenvietės II-ojo kėlimo siurblių dažnio
keitiklių montavimas, automatizavimas ir darbo parametrų integravimas į Raseinių m.
vandenvietės SCADA sistemą.

UAB „Trotas“ – Kelmės rajono Vaiguvos gyvenvietės geriamojo vandens gerinimo įrenginių
elektrotechnikos, automatinio valdymo sistemos projektavimas, gamyba, montavimas,
paleidimas-derinimas objekte, GPRS duomenų perdavimas į UAB „Kelmės vanduo“ SCADA
sistemą.

UAB „Baltic Agro“ – Vilkaviškio grūdų centro elevatoriaus technologinio proceso automatinio
valdymo SCADA sistemos išplėtimo darbai.

UAB „Kauno hidrogeologija“ – Kelmės rajono Maironių gyvenvietės geriamojo vandens
gerinimo įrenginių elektrotechnikos, automatinio valdymo sistemos projektavimas, gamyba,
montavimas, paleidimas-derinimas objekte, GPRS duomenų perdavimas į UAB „Kelmės
vanduo“ SCADA sistemą.

UAB „Joniškio grūdai“ – „Tornum“ grūdų džiovyklos valdymo perkėlimo ir lenkiškų grūdų
džiovyklų (2 vnt.) valdymo automatizavimo, srautinio grūdų drėgmės matavimo prietaiso
integravimo, programavimo, paleidimo-derinimo darbai Joniškio mieste.

UAB „Šiaulių vandenys“ – Pagrindinėje miesto nuotekų siurblinėje dažnio keitiklių
montavimo, instaliavimo, paleidimo-derinimo darbai.

UAB „Nutrilita“ – ŽŪB „Kontaktas“ grūdų džiovyklos ir talpyklos elektros, automatinio
valdymo sistemos projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte.

ŽŪB „Draugas“ – Vandenvietės elektrotechnikos, automatinio valdymo sistemos
projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte, avarinių signalų perdavimas
atsakingam personalui.

UAB „INFES“ – Telšių rajono Gedrimų gyvenvietės geriamojo vandens gerinimo įrenginių
automatinio valdymo sistemos projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas
objekte, GPRS duomenų perdavimas į UAB „Telšių vandenys“ SCADA sistemą.

UAB „Kelmės vanduo“ – Kelmės rajono Girnikų gyvenvietės vandenvietės elektrotechnikos,
automatinio valdymo sistemos projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas
objekte, GPRS duomenų perdavimas į SCADA sistemą.

Sigito Krivicko IĮ „Fasma“ – Granuliatoriaus automatikos valdymo spintos projektavimas,
gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte.

Linkuvos ŽŪB – Grūdų džiovyklos modernizavimas, integruojant srautinį grūdų drėgmės
matavimo prietaisą, montavimo, programavimo, paleidimo-derinimo darbai.

UAB „Kuršėnų vandenys“ – Žeimių ir Noreikių gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių
elektrotechnikos, automatinio valdymo sistemos projektavimas, gamyba, montavimas,
paleidimas-derinimas objekte, GPRS duomenų perdavimas į SCADA sistemą.

UAB „Techsis“ – Mažeikių miesto paviršinio vandens nuotekų siurblinių NS-1 ir NS-
2 elektrotechnikos, automatinio valdymo sistemos projektavimas, gamyba, montavimas,
paleidimas-derinimas objekte.

UAB „Alginsta“ – Skysto azoto trąšų rezervuarų elektrotechnikos, automatinio valdymo
sistemos projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte Kėdainių mieste.

UAB „Kretingos vandenys“ – Kretingos rajono Pryšmančių ir Kalniškių kaimų vandens
gerinimo įrenginių elektrotechnikos, automatinio valdymo sistemos projektavimas, gamyba,
montavimas, paleidimas-derinimas objekte, GPRS duomenų perdavimas į SCADA sistemą.

UAB „Plungės lagūna“ – Joniškio rajono Žagarės miestelio nuotekų siurblinių NS-1, NS-
2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8 elektrotechnikos, automatinio valdymo sistemos
projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte, GPRS duomenų perdavimas
į UAB „Joniškio vandenys“ SCADA sistemą.

UAB „Pakruojo vandentiekis“ – Pakruojo ir Plaučiškių kaimų nuotekų siurblinių (2 vnt.)
automatinio valdymo sistemos su GPRS duomenų perdavimu projektavimas, gamyba,
montavimas, paleidimas-derinimas objekte.

UAB „Joniškio vandenys“ – Joniškio rajono Skaistgirio miestelio vakuuminės nuotekų
siurblinės elektrotechnikos, apšvietimo, automatinio valdymo sistemos su GPRS duomenų
perdavimu projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte.

UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ – Automatinės mėginių paėmimo stoties ir debito
matavimo mazgo projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas adresu: Prociūnų g.
7, Šiauliai, ir telemetrinių duomenų perdavimas į UAB „Šiaulių vandenys“ dispečerinės SCADA
sistemą.

UAB „Linas Agro“ grūdų centras KŪB – Joniškio grūdų elevatoriaus teritorijos apšvietimo
įrengimo darbai.

UAB „Aiba“ – Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo, komutacinių skydų surinkimo, montavimo,
paleidimo-derinimo darbai Kelmės ir Tytuvėnų miestuose.

UAB „Edrija“ – Skuodo rajono Lenkimų miestelio nuotekų siurblinių NS-1, NS-2, NS-3,
NS-4, NS-5 elektrotechnikos, automatinio valdymo sistemos su GPRS duomenų perdavimu
projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte.

UAB „Ingmartus“ – Grūdų valymo ir džiovinimo punkto ir angaro priešgaisrinės signalizacijos
sistemos montavimas, paleidimas-derinimas objekte.

UAB „Skuodo vandenys“ – Skuodo rajono Mosėdžio miestelio nuotekų siurblinių NS-1,
NS-2, NS-3, NS-4, NS-5 elektrotechnikos, automatinio valdymo sistemos su GPRS duomenų
perdavimu projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte.

ŽŪB „Daugėliškiai“ – Karvių melžyklos komplekso elektrotechnikos, apšvietimo,
priešgaisrinės signalizacijos sistemų projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas
objekte.

UAB „Raseinių vandenys“ – Raseinių m. vandenviečių I-ojo ir II-ojo kėlimo siurblinių
automatizavimo sistemos projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte,
naujos SCADA sistemos įdiegimo darbai.

UAB „Šiaulių vandenys“ – Šiaulių miesto nuotekų siurblinių elektrotechnikos, automatinio
valdymo sistemos projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte,
GPRS duomenų perdavimas į centrinės dispečerinės SCADA sistemą. Darbai atlikti kartu su
UAB „Agava“.

UAB „Eigesa“ – Šiaulių rajono Naisių ir Pakumulšių gyvenviečių geriamojo vandens gerinimo
įrenginių automatinio valdymo sistemos projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-
derinimas objekte, GPRS duomenų perdavimas į UAB „Kuršėnų vandenys“ SCADA sistemą.

UAB „Žemda“ – Užvenčio miestelio nuotekų siurblinių NS-1, NS-2, NS-3, NS-4
elektrotechnikos, automatinio valdymo sistemos projektavimas, gamyba, montavimas,
paleidimas-derinimas objekte, GPRS duomenų perdavimas į UAB „Kelmės vanduo“ SCADA
sistemą.

UAB „KRS“ – Ventos miesto nuotekų siurblinių NS-1, NS-2, NS-3, NS-4 elektrotechnikos ir
NS-5 siurblinės automatinio valdymo sistemos su GPRS duomenų perdavimu projektavimas,
gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte.

UAB „Vikebas“ – Grūdų džiovyklos ir talpyklos elektros, automatinio valdymo sistemos
projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas objekte.